Nedenstående arrangementers varighed vil være ca. 1½-2 timer.

Fremtidens Vollsmose

I 2017 blev det første spadestik taget til en historisk omdannelse af Vollsmose. Med byudviklings- og infrastrukturplanen ‘Fremtidens Vollsmose’ skal Vollsmose gå fra at være et udsat boligområde til at blive en bydel i Odense.

Med startskuddet til de fysiske omdannelser i Vollsmose, er udviklingen af bydelen for alvor gået i gang.

En udvikling, der er besluttet i et gensidigt partnerskab mellem kommune, boligorganisationer og beboere i Vollsmose, og som skal betyde, at Vollsmose i højere grad bliver en positiv brik i Odenses samlede byudviklingsstrategi og bidrager til væksten i byen.

Nanna Muusmann, chef for Vollsmose Sekretariatet, vil fortælle, hvordan infrastrukturplanen i samspil med blandt andet de boligsociale indsatser skal skabe forudsætning for byudvikling, tiltrækning af erhvervsliv og nye investeringer - og dermed lokale arbejdspladser og nye boligformer i Vollsmose.

Mandag den 26. februar 2018 kl. 16.30 - 18.30 ca.

Mødested: Vollsmose Kulturhus, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ.

 Tilmelding senest 21. februar 2018.

Begrænset deltagerantal - princippet er først til mølle!

Maks. 30 personer.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Alle (også evt. ledsagere) skal tilmeldes via ida/event/325937 – se vejledning nederst på siden.

Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Anne på ramborg@gmail.com eller tlf.: 6166 3629.

Læs mere på www.vollsmose.dk

Fra historisk idrætshal til moderne multifunktionel arena

Renoveringen af Nordeuropas største søjlefrie hal fra 1933 på Ollerup Gymnastikhøjskole er i arkitekturhistorien et meget spektakulært idrætsprojekt, der kommer til gavn og glæde for hele Sydfyn.

Netop nu foregår en renovering og revitalisering af idrætshallen med bl.a. støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond til etablering af en sydfynsk multiarena med plads til 3.000 siddende gæster - et projekt til over 100 millioner kroner.

Der udvides med ankomst, service- og depotfaciliteter samt mulighed for fleksibel anvendelse af arenarummet via mobile tribuner samt en gulvflade, der kan transformeres til et gymnastik- og springmekka for skolens mange elever og udefra kommende kursister.

Vi ser projektet i slutfasen, og vi vil blive guidet af forstander Uffe Strandby, der har været projektets dynamo fra den spæde start. Undervejs vil vi også komme ind og se den nyrenoverede svømmhal, der var Danmarks første.

Vi mødes på Gymnastikhøjskolens hovedtrappe kl. 16. Herefter går vi gennem den historiske bygningsakse og ind i arenakomplekset og svømmehallen. Vi slutter af med spisning sammen med skolens elever.

Mandag d. 30. april 2018 kl. 16.00 - 19.00 ca.

Mødested: Ollerup Gymnastikhøjskole, Svendborgvej 3, 5762 Vester Skerninge

Tilmelding senest 23. april 2018.

Begrænset deltagerantal - princippet er først til mølle!

Maks. 30 personer.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Alle (også evt. ledsagere) skal tilmeldes via ida/event/325938 – se vejledning nederst på siden.

Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Anders på anders@gymnastikhuset.net/tlf. 2774 1807.

Læs mere på www.ollerup.dk/om-ollerup/historie/kunst-og-arkitektur, hvor skolen har en lille PDF liggende om skolens kunst og arkitektur.

Løb rundt om det nye superhospital og langs letbanens linje

Vi fortsætter succesen med sidste års ”byløb”, hvor du kan få den seneste viden omkring det nye superhospital og de omkringliggende projekter, lidt at drikke og spise samt gratis motion!

 Vi mødes ved Bilka, hvor der anlægges letbane og sætter i roligt løb ud på vejene og stierne, som udgør den nye linjeføring for den kommende letbane. Dernæst går turen mod det nye universitetshospital.

Undervejs fortæller Stig Langsager, Jacob Juhl Harberg og Lars Loft Reuter om projekterne i sin helhed ved små ”pitstops”.

De vil bl.a. fortælle om status på byggemodningen i Cortexparken, Odense Letbanes arbejder i området, status på udbud og aftaler omkring Vidensaksen og behandlingsbygningen med italienske CMB / Itinera.

Løbeturen forventes at vare ca. 1,5 time. Vi venter på den som løber mindst stærkt, så alle kan være med. Det er dog en forudsætning, at du kan løbe/lunte ca. 10 km med stop.

Der vil blive serveret drikkelse og en sandwich efter løbet. Husk den rette påklædning.

I tilfælde af meget dårligt vejr aflyses turen.

Mandag den 23. april 2018 kl. 17.00 - 18.30 ca.

Mødested: På hjørnet af Campusvej og Niels Bohrs Allé.

 ilmelding senest 20. april 2018.

Begrænset deltagerantal - princippet er først til mølle!

Maks. 25 personer.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Alle (også evt. ledsagere) skal tilmeldes via ida/event/325923 – se vejledning nederst på siden.

Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Jacob på jajh@odense.dk.

Tilmelding ved IDA - vejledning

Alle (ikke kun ingeniører!) skal tilmelde sig arrangementer på IDA’s hjemmeside.
  
Fynske Planlæggere har indgået aftale med IDA om, at tilmelding til vores arrangementer kan ske via IDA’s arrangementsoversigt.

www.ida.dk skal du oprette dig som bruger første gang, du vil tilmelde dig et arrangement.

Herefter er du oprettet som bruger, og skal bare logge ind på siden med dit brugernavn og  password næste gang, du vil tilmelde dig et arrangement.

Når du skal tilmelde dig, kan du nemt finde det, ved at bruge det direkte link til arrangementet,  som er angivet under hvert arrangement i vores program.