Nedenstående arrangementers varighed vil være ca. 1½-2 timer.

Byløb - oplev Odense bymidte med løbeskoene på

Kan du lide at have løbeskoene på – og samtidig høre, hvordan Odense udvikler sig, så håber vi, at du har lyst til en lille løbetur sammen med os.

Løbeturen med små pitstop vil indholde fortælling og fremvisning af:

  • Havnen
  • Falckgrunden og Karré 4
  • Forlængelsen af Langesøstien
  • Fra Gade til By-projektet

Ved de fire pitstop fortælles der ca. 10 min omkring udviklingsprojekterne.

Løbeturen afsluttes med lidt at drikke og evt. en sandwich.

Vi regner med, at du er i form til at kunne løbe ca. 7-10 km.

Fremvisningerne og løbet gennemføres af projektchef for Fra Gade til By-projektet Stig Langsager og funktionsleder i Odense Kommune, Drift og Anlæg Jacob Juhl Harberg.

Tirsdag den 13. september 2017 kl. 17.00 - 18.30 ca.

Mødested: Ved havnebadet, Londongade, 5000 Odense C.

 Tilmelding senest 8. september 2017.

Begrænset deltagerantal - princippet er først til mølle!

Maks. 30 personer.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Alle (også evt. ledsagere) skal tilmeldes ida/event/323828 – se vejledning nederst på siden.

Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Jacob Juhl Harberg på jajh@odense.dk/tlf. 2325 0094.

Great Northern - ny golfbane i Kerteminde

Den nye golfbane i Kerteminde ”Great Northern” er netop åbnet, og det er blevet et fantastisk anlæg, hvor landskabets baner, der er skabt af Nicklaus Design, og bygningerne komplementerer hinanden optimalt.

Bygningerne er udformet af arkitekterne E+N Arkitektur (det tidligere Exners Tegnestue), der har skabt et meget dramatisk anlæg, hvor især det foldede tag markerer sig.

Dette er udformet i kassetter fra Tåsinge Træ, og svæver elegant henover anlæggets bastion, der står stærkt i en overflade af natursten og markerer det storslåede anlæg.

Vi får mulighed for at opleve anlægget, hvor direktør for Great Northern Søren Vadmand og Jesper Schmits vil vise rundt og fortælle om anlægget.

Tirsdag den 5. september 2017 kl. 19.00 - 20.30 ca.

Mødested: Greenkeepergården, Gedskovvej 93,5300 Kerteminde

Tilmelding senest 31. august 2017.

Begrænset deltagerantal - princippet er først til mølle!

Maks. 35 personer.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Alle (også evt. ledsagere) skal tilmeldes via ida/event/323826 – se vejledning nederst på siden.

Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Anders på anders@gymnastikhuset.net/tlf. 2774 1807.

Se mere på www.da.greatnorthern.dk

Byvandring i Faaborg - set med byplanlæggerens briller

Nyt kulturhus i den gamle byskole, et nyt havnebad og gennemrenovering af biografen med lyskunst er projekter, der i de sidste år er realiseret i Faaborg, og flere er på vej!

Faaborg er en købstad i udvikling og nødvendig forvandling - med respekt for byens historie.

Siden 2010 har byen haft en masterplan for byen; en vision for byens fysiske udvikling, der har været med til at understøtte byens projekter.

Lisbeth Sommerlund, projektleder i Faaborg-Midtfyn Kommune, vil guide os rundt i byen og fortælle om byens udvikling set med byplanlæggerens briller.

Vi vil se og høre om de realiserede, igangværende og kommende projekter i det centrale Faaborg, herunder hvordan udviklingen af slagterigrunden, der lukkede i 2016, skal understøtte Faaborgs udvikling, således at byen i fremtiden står stærkere i konkurrencen om erhvervsudvikling, turisme og bosætning.

Der vil blive serveret gå-kaffe og lidt sødt til gangen undervejs.

Husk påklædning efter vejret.

Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 17.00 - 19.00 ca.

Mødested: Ved Helios, Banegårdpladsen 7, 5600 Faaborg.

Tilmelding senest 29. september 2017.

Begrænset deltagerantal - princippet er først til mølle!

Maks. 20 personer.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Alle (også evt. ledsagere) skal tilmeldes via ida/event/323829 – se vejledning nederst på siden.

Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Kirstine på ktomm@fmk.dk

Hør om Nyborg Slots nye tilbygning og renovering

Det er Cubo Arkitekter, der tegner det nye Nyborg Slot. Opgaven med at restaurere, tilbygge og nyfortolke Nyborg Slot til over en kvart milliard kroner er den største af sin art i Danmark i nyere tid.

Projektet omfatter ikke blot en meget væsentlig restaurering af det nuværende borganlæg, men også tilføjelse af en helt ny borgfløj, der skal rumme det nye formidlingscenter, samt en fortolkning af en ringmur, som tydeliggør opfattelsen af Nyborg Slot som en fæstning.

En ny broforbindelse til slottet skal give de besøgende en forståelse for, hvordan man en gang ankom til borgen.

Den nye udstillingsfløj kommer til at ligge vinkelret på den eksisterende kongefløj og vil fungere som den fremtidige hovedindgang for besøgende.

Kongefløjen restaureres og tilføjes ny brandsikring, opvarmning og handicapadgang til alle publikumsetager.

Også vagttårnet restaureres samtidig med, at der også sikres handicapadgang hertil.

Slotsholmen og slotskvarteret kommer til at fremstå som et sammenhængende område, der styrker oplevelsen af Nyborgs særlige historie som fæstningsby.

Tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 17.00 - 19.30 ca.

Mødested: Nyborg Slot, Slotsgade 34, 5800 Nyborg.

Tilmelding senest 19. oktober 2017.

Begrænset deltagerantal - princippet er først til mølle!

Maks. 25 personer.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Alle (også evt. ledsagere) skal tilmeldes via ida/event/323830 – se vejledning nederst på siden.

Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Karina på kje-hb@tl.dk/tlf. 2521 0704.

Se og læs mere på www.nyborgslot.dk 

Renovationsbilerne ud af Odense bymidte

Odense er en by i udvikling, og mange steder i byen skyder nye boliger i vejret. For at sikre en tætbebygget levende bymidte i centrum, understøtte bylivet og gøre bymidten endnu mere attraktiv besluttede Odense Byråd i januar 2014, at der skulle etableres en underjordisk affaldsløsning (centralsug) til området ved Thomas B. Thriges Gade.

I december 2015 valgte byrådet, at udvide området med centralsug til yderligere at omfatte Odense Havn, OPUS-området og Østerbro.

Centralsug er en innovativ affaldsløsning, som medvirker til at skabe et æstetisk flot byrum til gavn for ikke bare beboere og erhvervsvirksomheder i området, men for alle byens borgere og gæster.

Et centralsug-anlæg har flere fordele - det er ikke synligt i byrummet; lugtgener og uhygiejniske forhold minimeres og kørsel med tunge renovationskøretøjer begrænses.

Den første del af anlægget blev indviet september 2016, og det er under fortsat udbygning. Projektleder Michael D. Hansen og ingeniør Lone Dinesen fra Odense Renovation, som står for etablering og driften af anlægget, vil gennemgå centralsug og beskrive de designmæssige udfordringer, der har været med at få indarbejdet affaldsindkast i byrummet.

Desuden vil kommunikationsmedarbejder Dorthe Lind Christensen fortælle om udfordringen med at kommunikere en helt ny affaldsløsning til borgerne.

Der vil være en sandwich samt lidt at drikke.

Tirsdag den 7. december 2017 kl. 17.00 - 19.30 ca.

Mødested: Ved affaldsterminalen, Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilmelding senest 1. december 2017.

Begrænset deltagerantal - princippet er først til mølle!

Maks. 25 personer.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Alle (også evt. ledsagere) skal tilmeldes via ida/event/323831 – se vejledning nederst på siden.

Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Anne på anram@odense.dk/tlf. 2134 1976.

Se mere på www.affaldsmetro-odense.dk.

Tilmelding ved IDA - vejledning

Alle (ikke kun ingeniører!) skal tilmelde sig arrangementer på IDA’s hjemmeside.
  
Fynske Planlæggere har indgået aftale med IDA om, at tilmelding til vores arrangementer kan ske via IDA’s arrangementsoversigt.

www.ida.dk skal du oprette dig som bruger første gang, du vil tilmelde dig et arrangement.

Herefter er du oprettet som bruger, og skal bare logge ind på siden med dit brugernavn og  password næste gang, du vil tilmelde dig et arrangement.

Når du skal tilmelde dig, kan du nemt finde det, ved at bruge det direkte link til arrangementet,  som er angivet under hvert arrangement i vores program.